So sánh sàn
Dựa trên các thông số và ưu, nhược điểm của sàn mà chúng tôi đưa ra, bạn có thể dễ dàng nhận biết đâu là sàn giao dịch phù hợp nhất với nhu cầu đầu tư của mình.

Dòng tiền là gì? Cách Phân Tích Dòng Tiền Hay Nhất

Sức mạnh tài chính là một trong những vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm và chú trọng. Dòng tiền (Cash Flow) được tạo ra từ các hoạt động đầu tư và kinh doanh của một doanh  nghiệp. Dòng tiền xác định vị trí tiền mặt và sự sẵn có tiền mặt của một doanh nghiệp. Hôm nay, topdanhgiasan sẽ cùng bạn tìm hiểu dòng tiền là gìcách phân tích dòng tiền của một công ty.

Tìm Hiểu Dòng Tiền Là Gì?

Tìm Hiểu Dòng Tiền Là Gì?

Tìm Hiểu Dòng Tiền Là Gì?

Thuật ngữ dòng tiền đề cập đến lượng tiền ròng và các khoản tương đương tiền được chuyển vào và ra khỏi một công ty. Tiền nhận được đại diện cho dòng tiền vào, trong khi tiền chi tiêu đại diện cho dòng tiền ra.

Khả năng tạo ra giá trị cho các cổ đông của một công ty về cơ bản được xác định bởi khả năng tạo ra dòng tiền dương hay cụ thể hơn là tối đa hóa FCF – Cash Flow tự do dài hạn.

Hiểu Rõ Hơn Về Dòng Tiền Cash Flow

Hiểu Rõ Hơn Về Dòng Tiền

Hiểu Rõ Hơn Về Dòng Tiền

Cash Flow là lượng tiền vào và ra khỏi một công ty. Các doanh nghiệp có thể lấy tiền từ việc bán hàng làm doanh thu và chi tiền cho các chi phí đó. Họ cũng có thể nhận được thu nhập từ tiền lãi, đầu tư, tiền bản quyền và các thỏa thuận cấp phép cũng như bán sản phẩm dưới hình thức tín dụng, hy vọng sẽ thực sự nhận được số tiền nợ vào một ngày muộn.

Đánh giá số lượng, thời gian và sự không chắc chắn của các Cash Flow, cùng với nơi chúng bắt nguồn và đi đâu, là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của báo cáo tài chính. Nó là điều cần thiết để đánh giá tính thanh khoản, tính linh hoạt và hiệu quả tài chính tổng thể của công ty.

Tìm hiểu về chiến lược kinh doanh là gì?

Dòng Tiền Dương Là Gì?

Dòng Tiền Dương Là Gì?

Dòng Tiền Dương Là Gì?

Dòng tiền dương cho thấy tài sản lưu động của một doanh nghiệp đang tăng lên, cho phép doanh nghiệp này thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình và thực hiện tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh, trả lại tiền cho các cổ đông, thanh toán các khoản chi phí và cung cấp một bộ đệm chống lại những thách thức về tài chính trong tương lai. Các công ty có khả năng linh hoạt tài chính mạnh mẽ có thể tận dụng các khoản đầu tư sinh lời. Họ cũng có giá tốt hơn trong thời kỳ suy thoái, bằng cách tránh được chi phí kiệt quệ tài chính.

Công Dụng Của Dòng Tiền Là Gì?

Công Dụng Của Dòng Tiền Là Gì?

Công Dụng Của Dòng Tiền Là Gì?

Các số liệu tiền mặt phổ biến nhất và cách sử dụng dòng tiền như sau:

 • Giá trị hiện tại ròng – tính giá trị của doanh nghiệp bằng cách xây dựng Mô hình DCF và tính giá trị hiện tại ròng (NPV)
 • Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ – xác định tỷ xuất thu nhập nội bộ đạt được khi đầu tư
 • Thanh khoản – đánh giá mức độ đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của một doanh nghiệp
 • Lợi suất Cash Flow – đo lường lượng tiền mặt mà một doanh nghiệp tạo ra trên mỗi cổ phiếu, so với giá cổ phiếu của nó, được biểu thị bằng phần trăm
 • Cash Flow trên mỗi cổ phiếu (CFPS) – tiền từ hoạt động kinh doanh chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 • Tỷ lệ P/CF – giá của một cổ phiếu chia cho CFPS (xem ở trên), đôi khi được sử dụng thay thế cho tỷ lệ Giá-Thu nhập, hoặc P/E,
 • Tỷ lệ chuyển đổi tiền mặt – khoảng thời gian giữa khi doanh nghiệp thanh toán hàng tồn kho (giá vốn hàng bán) và nhận thanh toán từ khách hàng là tỷ lệ chuyển đổi tiền mặt
 • Funding Gap – thước đo mức thâm hụt mà một công ty phải khắc phục (công ty cần thêm bao nhiêu tiền mặt)
 • Thanh toán cổ tức – CF có thể được sử dụng để tài trợ cho các khoản thanh toán cổ tức cho nhà đầu tư
 • Chi tiêu vốn – CF cũng có thể được sử dụng để tài trợ cho tái đầu tư và tăng trưởng trong kinh doanh

Cách Phân Tích Dòng Tiền Như Thế Nào?

Cách Phân Tích Dòng Tiền Như Thế Nào?

Cách Phân Tích Dòng Tiền Như Thế Nào?

Cash Flow có thể được phân tích bằng cách sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ, một báo cáo tài chính tiêu chuẩn báo cáo về các nguồn và việc sử dụng tiền mặt của công ty trong một khoảng thời gian xác định. Quản lý doanh nghiệp, nhà phân tích và nhà đầu tư có thể sử dụng nó để xác định mức độ hiệu quả của một công ty có thể kiếm được tiền mặt để trả nợ và quản lý chi phí hoạt động. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một trong những báo cáo về tài chính quan trọng nhất được phát hành bởi một công ty, cùng với đó là bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập.

Quan trọng: Dòng tiền có thể âm khi dòng tiền ra cao hơn dòng tiền vào của công ty.

Làm Thế Nào Để Quản Lý Dòng Tiền?

Làm Thế Nào Để Quản Lý Dòng Tiền?

Làm Thế Nào Để Quản Lý Dòng Tiền?

Sau đây là một số cách quản lý Cash Flow tốt nhất:

 • Chuẩn bị ngân sách dòng tiền;
 • Duy trì dự trữ tiền mặt;
 • Theo dõi dòng tiền ra;
 • Giảm chi phí.
 • Tăng nguồn tiền vào;
 • Kiểm tra hàng tồn kho dư thừa; và
 • Hợp lý hóa quy trình dòng tiền.

Những Lưu Ý Đặc Biệt Về Cash Flow

Những Lưu Ý Đặc Biệt Về Dòng Tiền

Những Lưu Ý Đặc Biệt Về Dòng Tiền

Như đã lưu ý ở trên, có ba phần quan trọng trong báo cáo tài chính của công ty:

 • Bảng cân đối kế toán, cung cấp ảnh chụp nhanh một lần về tài sản và nợ phải trả của công ty
 • Báo cáo thu nhập cho ta biết lợi nhuận của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, hoạt động như một sổ séc của công ty đối chiếu hai báo cáo còn lại. Nó ghi lại các giao dịch tiền mặt của công ty (dòng tiền vàodòng tiền ra) trong một khoảng thời gian nhất định. Nó cho biết liệu tất cả các khoản doanh thu ghi trên báo cáo thu nhập đã được thu thập hay chưa.

Nhưng Cash Flow không nhất thiết phải thể hiện tất cả các khoản chi phí của công ty. Đó là bởi vì không phải tất cả các chi phí mà công ty tích lũy đều được thanh toán ngay lập tức. Mặc dù công ty có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý, bất kỳ khoản thanh toán nào đối với các khoản nợ này không được ghi nhận là dòng tiền ra cho đến khi giao dịch xảy ra.

Mục đầu tiên cần lưu ý trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ là mục dưới cùng. Điều này có thể được ghi nhận là tăng/giảm dòng tiền và các khoản tương đương tiền (CCE). Dòng dưới cùng báo cáo sự thay đổi tổng thể về tiền mặt và các khoản tương đương của công ty (tài sản có thể được chuyển đổi ngay lập tức thành tiền mặt) trong khoảng thời gian qua.

Nếu bạn kiểm tra  tài sản hiện tại  trên bảng cân đối kế toán, đó là nơi bạn sẽ tìm thấy CCE. Nếu bạn lấy có sự chênh lệch giữa CCE hiện tại và CCE của năm trước hoặc quý trước, bạn sẽ có cùng số với số ở cuối báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Sơ đồ gantt là gì? cách sử dụng sơ đồ gantt

Có Những Loại Dòng Tiền Nào?

Cash Flow Từ Hoạt Động Kinh Doanh (CFO)

Dòng Tiền Từ Hoạt Động Kinh Doanh (CFO)

Dòng Tiền Từ Hoạt Động Kinh Doanh (CFO)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh (CFO), hoặc dòng tiền hoạt động, mô tả các dòng tiền liên quan trực tiếp đến việc sản xuất và bán hàng hóa từ các hoạt động thông thường. Giám đốc tài chính đã cho biết liệu một công ty có đủ tiền để thanh toán các hóa đơn hoặc chi phí hoạt động hay không. Nói cách khác, phải có nhiều Cash Flow hoạt động hơn dòng tiền ra để một công ty có thể tồn tại về mặt tài chính trong dài hạn.

Dòng tiền hoạt động được tính bằng cách lấy tiền mặt nhận được từ bán hàng và trừ đi chi phí hoạt động đã được thanh toán bằng tiền mặt trong kỳ. Cash Flow hoạt động kinh doanh sẽ được ghi nhận trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty, các báo cáo này sẽ được báo cáo hàng quý và hàng năm. Cash Flow hoạt động có thể cho ta biết liệu một công ty có thể tạo ra đủ dòng tiền để duy trì và mở rộng hoạt động hay không, nhưng nó cũng có thể cho ta biết khi nào một công ty có thể cần tài trợ bên ngoài để mở rộng vốn. 

Dòng Tiền Từ Đầu Tư (CFI)

Dòng Tiền Từ Đầu Tư (CFI)

Dòng Tiền Từ Đầu Tư (CFI)

Dòng tiền từ đầu tư (CFI) hoặc Cash Flow đầu tư báo cáo lượng tiền mặt đã được tạo ra hoặc chi tiêu từ các hoạt động liên quan đến đầu tư khác nhau trong một khoảng thời gian cụ thể. Các hoạt động đầu tư bao gồm mua tài sản đầu cơ, đầu tư vào chứng khoán hoặc bán chứng khoán hoặc tài sản.

Dòng tiền âm từ hoạt động đầu tư có thể là do một lượng tiền mặt đáng kể được đầu tư vào sức khỏe lâu dài của công ty, chẳng hạn như nghiên cứu và phát triển (R&D), và không phải lúc nào cũng là một dấu hiệu cảnh báo.

Dòng Tiền Từ Tài Chính (CFF)

Dòng Tiền Từ Tài Chính (CFF)

Dòng Tiền Từ Tài Chính (CFF)

Dòng tiền từ tài chính (CFF), hoặc Cash Flowtài trợ, cho thấy dòng tiền ròng được sử dụng để tài trợ cho công ty và vốn của công ty. Các hoạt động tài chính bao gồm các giao dịch liên quan đến phát hành nợ, vốn chủ sở hữu và trả cổ tức.

Dòng Tiền So Với Lợi Nhuận

Dòng Tiền So Với Lợi Nhuận

Dòng Tiền So Với Lợi Nhuận

Trái ngược với những gì bạn có thể nghĩ đến, dòng tiền nó không giống như lợi nhuận. Không có gì là lạ khi hai thuật ngữ này bị nhầm lẫn vì chúng có vẻ rất giống nhau. Hãy nhớ rằng Cash Flow là tiền đi vào và đi ra khỏi một doanh nghiệp.

Mặt khác, lợi nhuận được sử dụng cụ thể để đo lường thành công tài chính của công ty hoặc tổng số tiền mà công ty kiếm được. Đây là số tiền còn lại sau khi một công ty trả hết các nghĩa vụ của mình. Lợi nhuận là bất cứ thứ gì còn lại sau khi trừ đi chi phí của công ty từ doanh thu của nó.

Tìm hiểu về kim tứ đồ là gì? Kiến thức về kim tứ đồ

Cách Phân Tích Dòng Tiền Là Gì?

Cách Phân Tích Dòng Tiền Là Gì?

Cách Phân Tích Dòng Tiền Là Gì?

Sử dụng báo cáo lưu chuyển tiền tệ kết hợp với các báo cáo tài chính khác có thể giúp các nhà phân tích và nhà đầu tư đạt được các số liệu và tỷ lệ khác nhau được sử dụng để đưa ra các quyết định và khuyến nghị sáng suốt.

Tỷ Lệ Bao Phủ Dịch Vụ Nợ (DSCR)

Ngay cả những công ty có lợi nhuận cũng có thể thất bại nếu hoạt động điều hành của họ không tạo ra đủ tiền mặt để duy trì tính thanh khoản. Điều này có thể xảy ra nếu lợi nhuận bị ràng buộc bởi các khoản phải thu chưa thanh toán (AR) và hàng tồn kho quá mức hoặc nếu một công ty chi quá nhiều cho chi phí vốn (CapEx).

Do đó, các nhà đầu tư và chủ nợ nếu muốn biết liệu công ty có đủ CCE để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn hay không? liệu một công ty có thể đáp ứng được các khoản nợ hiện tại của mình bằng tiền mặt mà công ty tạo ra từ hoạt động hay không?  Các nhà phân tích nên xem xét tỷ lệ bao phủ dịch vụ nợ (DSCR).

Tỷ lệ chi trả dịch vụ nợ = Thu nhập hoạt động ròng / Nghĩa vụ nợ ngắn hạn (hoặc dịch vụ nợ)

Nhưng tính thanh khoản chỉ cho chúng ta biết rất nhiều điều. Một công ty có thể có nhiều tiền mặt vì có thể nó đang thế chấp tiềm năng tăng trưởng trong tương lai bằng cách bán các tài sản dài hạn hoặc nhận các khoản nợ không bền vững

Dòng Tiền Tự Do (FCF)

Các nhà phân tích nhìn vào dòng tiền tự do (FCF) để hiểu khả năng sinh lời thực sự của một doanh nghiệp. FCF là thước đo thực sự hữu ích về hiệu quả tài chính và kể một câu chuyện hay hơn thu nhập ròng vì nó cho biết công ty còn lại bao nhiêu tiền để mở rộng kinh doanh hoặc trả lại cho cổ đông, sau khi trả cổ tức, mua lại cổ phiếu hoặc trả hết nợ.

Dòng tiền tự do = Dòng tiền hoạt động – CapitalEx

Dòng Tiền Tự Do Không Đòn Bẩy (UFCF)

Sử dụng Cash Flow tự do không vay nợ (UFCF) để đo tổng FCF do một công ty tạo ra. Đây là dòng tiền của công ty không bao gồm các khoản thanh toán lãi và nó cho biết công ty có bao nhiêu tiền mặt trước khi tính đến các nghĩa vụ tài chính. 

Chiến Lược Tạo Dòng Tiền Là Gì?

Chiến Lược Tạo Dòng Tiền Là Gì?

Chiến Lược Tạo Dòng Tiền Là Gì?

dòng tiền rất quan trọng nên việc các nhà quản lý doanh nghiệp làm mọi thứ trong khả năng của mình để tăng cường nó là điều đương nhiên. Trong phần bên dưới, chúng ta hãy khám phá cách các nhà điều hành doanh nghiệp có thể cố gắng tăng dòng tiền trong công ty.

Các nhà quản lý doanh nghiệp có thể tăng dòng tiền bằng cách sử dụng bất kỳ đòn bẩy nào được liệt kê ở trên. Các chiến lược để cải thiện Cash Flow thuộc một trong ba loại: tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận hoạt động và hiệu quả sử dụng vốn. Mỗi trong số đó sau đó có thể được chia thành khối lượng lớn hơn, giá cao hơn, giá vốn hàng bán thấp hơn, chi phí bán hàng và quản lý thấp hơn, nhà máy và thiết bị bất động sản hiệu quả hơn (PP&E) và quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn.

Tại Sao Dòng Tiền Quan Trọng Trong Kinh Doanh

Dòng tiền là số tiền mà doanh nghiệp nhận được hoặc chi ra trong một khoảng thời gian nhất định. Nó là một chỉ số quan trọng để đo lường sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Dòng tiền quan trọng trong kinh doanh vì những lý do sau:

 • Dòng tiền giúp đánh giá khả năng tài chính của doanh nghiệp: Dòng tiền thể hiện khả năng của doanh nghiệp để tạo ra tiền và quản lý tiền. Nếu dòng tiền của doanh nghiệp luôn dương, điều đó chứng tỏ doanh nghiệp có khả năng tài chính tốt và có thể đáp ứng các khoản nợ hiện tại và tương lai.
 • Dòng tiền giúp định hướng cho các quyết định đầu tư: Dòng tiền là yếu tố cơ bản trong đầu tư. Nhà đầu tư thường quan tâm đến dòng tiền của doanh nghiệp để đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận và trả vốn. Các quyết định đầu tư, như đầu tư vào dự án mới hay mở rộng sản xuất, cũng phải dựa trên dòng tiền.
 • Dòng tiền giúp quản lý rủi ro: Dòng tiền là yếu tố quan trọng để quản lý rủi ro trong kinh doanh. Nếu dòng tiền của doanh nghiệp luôn âm, điều đó cho thấy doanh nghiệp đang chi tiêu nhiều hơn là kiếm được. Điều này có thể gây ra vấn đề về khả năng trả nợ và gây rủi ro tài chính cho doanh nghiệp.
 • Dòng tiền giúp quản lý tài sản: Dòng tiền cũng cho phép quản lý tài sản của doanh nghiệp. Khi dòng tiền tăng, doanh nghiệp có thể sử dụng tiền để mua tài sản mới hoặc nâng cấp tài sản hiện có. Khi dòng tiền giảm, doanh nghiệp có thể phải giảm chi phí và hạn chế việc đầu tư vào tài sản mới.

Các Slogan hay trong kinh doanh

Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Dòng Tiền Là Gì?

Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Dòng Tiền Là Gì?

Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Dòng Tiền Là Gì?

Cash Flow với doanh thu khác nhau như thế nào?

Doanh thu đề cập đến thu nhập kiếm được từ việc bán các mặt hàng hóa và dịch vụ. Nếu một mặt hàng được bán dưới dạng tín dụng hoặc thông qua gói thanh toán đăng ký, tiền có thể chưa được nhận từ những lần bán hàng đó và được đặt dưới dạng các khoản phải thu. Nhưng những điều này không đại diện cho dòng tiền thực tế vào công ty vào thời điểm đó. Dòng tiền cũng theo dõi dòng tiền ra cũng như dòng tiền vào và phân loại chúng theo nguồn gốc hoặc mục đích sử dụng.

Dòng tiền được tính như thế nào?

Công thức được sử dụng để tính toán dòng tiền ròng của một công ty như sau:

Dòng tiền ròngDòng tiền = Tổng dòng tiền vào – Tổng dòng tiền chi ra

hoặc,

Dòng tiền ròngDòng tiền = CFO + CFI + CFF

Dòng tiền tự do là gì và tại sao nó quan trọng?

Dòng tiền tự do là số tiền còn lại sau khi một công ty thanh toán chi phí hoạt động và CapEx. Đó là số tiền còn lại sau khi thanh toán các khoản như bảng lương, tiền thuê nhà và thuế. Các công ty được tự do sử dụng FCF khi họ muốn.

Biết cách tính và phân tích FCF giúp công ty quản lý tiền mặt  và sẽ cung cấp cho nhà đầu tư cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính của công ty từ đó giúp họ đưa ra quyết định để đầu tư tốt hơn.

FCF là một phép đo quan trọng vì nó cho thấy mức độ hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra tiền mặt.

Các công ty có cần báo cáo Báo cáo lưu chuyển tiền tệ không?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bổ sung cho bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập và là một phần bắt buộc trong yêu cầu báo cáo tài chính của công ty đại chúng kể từ năm 1987.5

Tại sao Tỷ lệ giá trên Cash Flowđược sử dụng?

Tỷ lệ giá trên dòng tiền sử dụng dòng tiền hoạt động, cộng lại các chi phí không dùng tiền mặt như khấu hao và trả dần vào thu nhập ròng.

P/CF đặc biệt hữu ích cho việc định giá các cổ phiếu có dòng tiền dương nhưng không sinh lãi do các khoản phí phi tiền mặt lớn.

Kết Luận

Dòng tiền đề cập đến tiền đi vào và đi ra. Có dòng tiền dương nghĩa là có nhiều tiền hơn trong khi dòng tiền âm cho thấy mức độ chi tiêu cao hơn. Điều sau không nhất thiết là một điều xấu bởi vì nó có thể có nghĩa là bạn đang đầu tư tiền của mình vào sự tăng trưởng. Nhưng nếu chi tiêu của bạn trở nên quá mức, bạn sẽ không có đủ tiền cho một ngày đột xuất và bạn sẽ không thể thanh toán cho nhà cung cấp hoặc người cho vay của mình. Cho dù bạn đang điều hành một doanh nghiệp hay một hộ gia đình, điều quan trọng là phải luôn cập nhật dòng tiền của mình.

Như vậy topdanhgiasan đã cùng bạn tìm hiểu về định nghĩa dòng tiền là gì và chúng tôi đã giải thích cho bạn hiểu những vấn đề liên quan đến dòng tiền và cách phân tích dòng tiền của mình. Hy vọng bài viết của topdanhgiasan đã đem lại cho bạn những kiến thức bổ ích về tài chính. Đừng quên theo dõi chúng tôi nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *