So sánh sàn
Dựa trên các thông số và ưu, nhược điểm của sàn mà chúng tôi đưa ra, bạn có thể dễ dàng nhận biết đâu là sàn giao dịch phù hợp nhất với nhu cầu đầu tư của mình.

KVB Prime – Trải nghiệm chương trình miễn phí PHÍ QUA ĐÊM!

KVB PRIME chính thức khởi động chương trình “Khuyến mãi lãi suất qua đêm”. Trong thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng sẽ được miễn phí phí qua đêm, dù là giao dịch mua hay bán!

Thời gian sự kiện: 01/10/2023/10/01- 31/10/2023

Người tham gia: Tất cả khách hàng của KVB PRIME

Sản phẩm áp dụng: Ngoại hối, Hàng hóa, Chỉ số, Tiền điện tử

Cách thức tham gia:

 1. Đăng nhập tài khoản giao dịch KVB PRIME.
 2. Thực hiện giao dịch trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
 3. Nhận khuyến mãi phí qua đêm.

Yêu cầu tham gia: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng có số tiền gửi ròng nhiều hơn USD 500 và giao dịch tối thiểu 3 lot sẽ được xem là đủ điều kiện kích hoạt và tự động tham gia chương trình.

Thể lệ sự kiện:

 1. Khách hàng tham gia Khuyến mãi phí qua đêm phải đáp ứng cả hai điều kiện: Tiền gửi ròng và Khối lượng giao dịch.
 2. Khuyến mãi lãi suất qua đêm chỉ được áp dụng trong thời gian diễn ra sự kiện.
 3. Sự kiện này không áp dụng cho việc giao dịch sản phẩm cổ phiếu.
 4. Không yêu cầu đăng ký thủ công; Tất cả các tài khoản đủ điều kiện sẽ tự động được hưởng khuyến mãi lãi suất qua đêm.
 5. Thời gian mở/đóng lệnh phải nằm trong thời gian diễn ra sự kiện; Các giao dịch được mở/đóng ngoài thời gian diễn ra sự kiện sẽ không được hoàn lãi suất qua đêm.
 6. Sau sự kiện, KVB PRIME sẽ tính toán tổng tiền lãi qua đêm thu được cho các lệnh đã mở/đóng trong khung thời gian hợp lệ trong một tài khoản UUID duy nhất (tất cả các tài khoản giao dịch có cùng tên) và sẽ hoàn trả vào ví của người dùng trong vòng 15 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc. Khuyến mãi được thanh toán dựa trên UUID.
 7. Thời gian sự kiện hiển thị theo UTC+8.

Điều khoản và Điều kiện:

 1. Các điều khoản và điều kiện này có tính ràng buộc về mặt pháp lý đối với khách hàng. Khách hàng tham gia “Khuyến mãi lãi suất qua đêm” (sau đây gọi là “Sự kiện”) phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Sự kiện sẽ tiếp tục cho đến khi KVB PRIME đưa ra thông báo chấm dứt.
 2. Việc tham gia vào sự kiện này đồng nghĩa với việc khách hàng chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này, bao gồm mọi sửa đổi trong tương lai.
 3. Sự kiện này dành cho tất cả khách hàng, nhưng KVB PRIME có quyền kiểm duyệt tư cách đủ điều kiện tham gia sự kiện.
 4. Khách hàng cần lưu ý rằng sự kiện này chỉ áp dụng cho các khu vực pháp lý, sản phẩm giao dịch và loại tài khoản giao dịch cụ thể. KVB PRIME có quyền thay đổi hoặc loại bỏ bất kỳ sản phẩm giao dịch nào trong sự kiện vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.Khách hàng vẫn phải thanh toán phí cổ tức cho các sản phẩm giao dịch hiện hành và KVB PRIME có quyền tính các khoản phí liên quan khác.
 5. KVB PRIME có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt việc tham gia sự kiện của khách hàng mà không cần thông báo trước trong các trường hợp sau:

(a) Vi phạm Điều khoản và Điều kiện của Thỏa thuận Khách hàng;

(b) Nếu KVB PRIME có cơ sở hợp lý để nghi ngờ hành vi giao dịch không công bằng hoặc không đúng đắn của khách hàng;

(c) Sự cố kỹ thuật với nền tảng giao dịch hoặc các dịch vụ liên quan;

(d) Trong điều kiện thị trường bất thường;

(e) KVB PRIME ra thông báo chấm dứt sự kiện;

(f) Bất kỳ sự kiện nào ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nền tảng giao dịch;

(g) Tài khoản giao dịch của khách hàng bị đình chỉ;

(h) Bất kỳ trường hợp nào khác mà KVB PRIME cho là phù hợp.

 1. Theo điều khoản 5, nếu việc tham gia sự kiện của khách hàng bị đình chỉ hoặc chấm dứt, KVB PRIME có quyền đóng tài khoản của khách hàng, thu hồi phí và lãi phát sinh từ phí qua đêm cũng như thực hiện các quyền tuân thủ khác.
 2. Trừ khi có quy định khác trong thỏa thuận này, khách hàng đồng ý bồi thường cho KVB PRIME và các chi nhánh, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và người cấp phép của KVB PRIME khỏi mọi thiệt hại hoặc tổn thất phát sinh do khách hàng vi phạm thỏa thuận này.
 3. Người tham gia/khách hàng thừa nhận rằng hợp đồng chênh lệch là sản phẩm giao dịch có đòn bẩy và tồn tại rủi ro cao. Do đó, khách hàng có thể mất vốn trong tài khoản ban đầu của mình. Các sản phẩm giao dịch đòn bẩy có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư, do đó, khách hàng nên đảm bảo hiểu rõ những rủi ro liên quan đến sản phẩm. Nếu cần, hãy tìm lời khuyên trung lập từ các chuyên gia.

>>> Nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm chi tiết tại link này: KVB PRIME | Miễn Phí Phí Qua Đêm! 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *