Search
Generic filters

Tìm nhiều nhất: SwissmesFX ProACX

Quản lý rủi ro ngành tài chính

Top đánh giá sàn – Trong các ngành tài chính, rủi ro có nhiều dạng. Khi xem xét phân tích rủi ro ngành, bạn đang xác định rủi ro tài chính khi đầu tư vào một ngành, và mức độ rủi ro trong một ngành cụ thể có thể ảnh hưởng đến ngành tài chính khác ra sao. Khi thực hiện phân tích rủi ro ngành, chúng ta nên phân tích các sự kiện có thể gây tác động.

Quản lý rủi ro ngành tài chính

Quản lý rủi ro ngành tài chính

Xem thêm:

Trong các lĩnh vực tài chính, rủi ro có nhiều dạng. Khi xem xét phân tích rủi ro ngành tài chính, cần xác định rủi ro tài chính khi đầu tư vào một ngành và mức độ rủi ro trong một ngành cụ thể có thể ảnh hưởng đến ngành khác ra sao.

Khi thực hiện rủi ro ngành, chúng ta nên phân tích các sự kiện có thể tác động đến một ngành cụ thể. Có rất nhiều vấn đề quan trọng khi thiết lập tài sản trong danh mục đầu tư. Nhà đầu tư nên xem xét và đánh giá rủi ro ngành khi tạo danh mục đầu tư của họ. Một danh mục đầu tư đa dạng tốt sẽ giúp tránh mọi rủi ro, đặc biệt là khi một ngành công nghiệp sụp đổ và tạo ra lợi nhuận kém cho nhà đầu tư.

Phân bổ tài sản là cực kỳ quan trọng khi xem xét các chiến lược giảm rủi ro trong ngành. Việc phân bổ tài sản đòi hỏi phải phân phối vốn cho các phương tiện tài chính ngoài chứng khoán, thường là tránh mua các sản phẩm liên quan tới một ngành cụ thể. Một ví dụ hoàn hảo về điều này: một nhà đầu tư phân phối vốn vào trái phiếu doanh nghiệp không nên mua trái phiếu có thể rủi ro trong cùng ngành.

Một minh chứng rõ ràng cho thấy phân tích rủi ro ngành có thể hỗ trợ nhà đầu tư là chỉ ra liệu danh mục đầu tư có thiên về một ngành duy nhất hay không. Nếu nhà đầu tư có danh mục đầu tư thiên về một ngành, họ có thể gặp khó khăn nếu một loạt sự kiện diễn ra và giảm giá tất cả các cổ phiếu trong ngành. Một danh mục chứng khoán đa dạng hóa các ngành với các mức độ rủi ro khác nhau có thể hỗ trợ ngăn chặn sụp đổ danh mục đầu tư nếu diễn ra biến động giá tiêu cực.

Khi xem xét các phong cách đầu tư cụ thể và rủi ro trong ngành, bạn có thể rút ra được kết luận phong cách nào là tốt nhất, và phong cách nào có thể giúp ích trong dài hạn. Cách tiếp cận đầu tư từ dưới lên là phân tích một công ty/tổ chức và sẽ xác định xem tổ chức đó có bị định giá thấp hay không. Cách tiệp cận này dựa trên hoạt động của chính tổ chức đó. Thông thường, phong cách đầu tư này không chú ý đến rủi ro ngành hoặc rủi ro vĩ mô bởi vì quyết định đầu tư gắn liền với thành tích của tổ chức đó. Phong cách đầu tư từ trên xuống là kết hợp các yếu tố vĩ mô cùng với các vấn đề của ngành để giải mã xem liệu một mã chứng khoán có được định giá đúng hay không. Cả phong cách đầu tư từ dưới lên và từ trên xuống đều phải chịu rủi ro trong ngành, tuy nhiên, điều quan trọng hơn đối với nhà đầu tư từ dưới lên là tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng do thiếu tập trung vào ngành công nghiệp khi đầu tư.

Thông thường, rủi ro ngành gắn liền với các tổ chức xảy ra trong một lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Ví dụ, ngành công nghiệp năng lượng bao gồm các tổ chức dịch vụ khoan dầu khí, các nhà máy lọc dầu ở hạ nguồn, các nhà sản xuất thượng nguồn, các tổ chức khoan dầu khí dịch vụ, cùng với nhiều tổ chức khác hỗ trợ trong quá trình khai thác dầu khí. Các tổ chức này có yếu tố rủi ro trực tiếp đối với ngành năng lượng. Ngoài ra, còn có một số tổ chức mang rủi ro gián tiếp đối với năng lượng, ví dụ tổ chức vận tải. Đây sẽ là một ví dụ hoàn hảo về cách một tổ chức có thể bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chi phí gián tiếp.

Tóm lại, rủi ro ngành tài chính có thể có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Khi có thay đổi đột ngột trong một lĩnh vực, điều này có thể nhanh chóng thay đổi cách nhìn nhận của một nhà đầu tư về một ngành tài chính. Các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro liên quan đến một ngành và đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ cho phù hợp.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 09
1
https://www.facebook.com/derivdotcom
2
https://www.facebook.com/SwissmesVN/
3
https://www.facebook.com/itslfxofficial/?ref=page_internal
4
https://www.facebook.com/pepperstonevn/?ref=page_internal
5
https://www.facebook.com/CHMarketsVietnam
6
4.3/5
https://www.facebook.com/FxProGlobal
10
https://www.facebook.com/binomovt
11
https://www.facebook.com/remitano
12
https://www.facebook.com/Trade-TIME-102279399021494
13
https://www.facebook.com/octafx
14
https://www.facebook.com/spectrepage/
16
https://www.facebook.com/ASX.Markets/
20
https://www.facebook.com/junomarkets/
Top Sàn, Review Sàn, Đánh Giá Sàn, Chọn Sàn
© Copyright 2021 topdanhgiasan.com