Search
Generic filters

Tìm nhiều nhất: SwissmesFX ProACX

Rủi ro thị trường lãi suất

Top đánh giá sàn – Thị trường lãi suất là một thị trường toàn cầu, có ảnh hưởng đến người tiêu dùng, người đi vay và người cho vay trên toàn thế giới.

Rủi ro thị trường lãi suất

Rủi ro thị trường lãi suất

Xem thêm:

Ở cấp độ bán lẻ, lãi suất ảnh hưởng đến người tiêu dùng vì chúng ảnh hưởng đến các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, khoản vay mua nhà, khoản vay kinh doanh, cũng như các khoản đầu tư được trả lãi theo lãi suất cố định. Ở cấp độ định chế, lãi suất là yếu tố quan trọng mà căn cứ vào đó, các tổ chức lớn điều chỉnh dòng tiền hàng ngày của họ. Các khoản cho vay giữa các ngân hàng cũng như các khoản vay qua đêm cho các tập đoàn lớn cho phép các công ty có nguồn tài chính xử lý các khoản nợ hàng ngày của họ.

Thị trường lãi suất

Thị trường nợ vừa là thị trường toàn cầu cũng vừa là thị trường địa phương. Hầu hết các nhà đầu tư xem lãi suất là tỷ lệ mà ở đó, chính phủ có quyền vay tiền. Nhìn chung, đây là những mức lãi suất có tính thanh khoản cao nhất, nhưng khác xa so với mức lãi suất duy nhất được giao dịch trên thị trường toàn cầu. Có các khoản nợ do chính quyền thành phố phát hành, các khoản nợ của các tập đoàn, và nợ vay mua nhà và ô tô.

Lãi suất được sử dụng như một chức năng của chính sách tiền tệ và các lực lượng thị trường. Chính sách tiền tệ là quá trình cơ quan quản lý tiền tệ của một quốc gia, thường là ngân hàng trung ương, kiểm soát lượng cung tiền, thường nhắm vào một tỷ lệ lãi suất nhằm mục đích thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế.

Mục tiêu chính thức của chính sách tiền tệ bao gồm các nhiệm vụ kép như giá cả tương đối ổn định và tỷ lệ thất nghiệp thấp. Ở một số nước khác, trọng tâm đôi khi chỉ là ổn định giá cả. Lý thuyết tiền tệ cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách quản lý chính sách tiền tệ tối ưu. Nó được coi là có tính chất mở rộng hoặc tính co cụm.

Các ngân hàng trung ương sẽ tỏ ra ôn hòa trong thời điểm tăng trưởng chậm lại và giá cả ổn định, và do đó sẽ hạ lãi suất. Ngược lại, họ sẽ áp dụng các biện phá cứng rắn khi tăng trưởng mạnh mẽ và giá cả đang nhanh chóng tăng cao. Trong những thời điểm này, các cơ quan quản lý tiền tệ sẽ tăng lãi suất. Bằng cách thay đổi lãi suất, các ngân hàng trung ương đang thay đổi mức cho vay của các ngân hàng thương mại cũng như tỷ lệ mà họ sẽ cho các ngân hàng thương mại vay. Ví dụ: ở Mỹ, tỷ lệ này được gọi là Tỷ lệ Mục tiêu của Quỹ Liên bang, và tỷ lệ chiết khấu tương ứng.

Những thay đổi mà ngân hàng trung ương thực hiện đối với lãi suất của Quỹ liên bang (ví dụ: ở Mỹ), nói chung sẽ chỉ ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn. Lãi suất dài hạn hơn thường bị ảnh hưởng bởi các lực lượng thị trường. Điều này có nghĩa là lãi suất mà chính phủ Mỹ có thể vay trong 2-5-10 và thậm chí 30 năm sẽ do “thị trường” tạo ra.

Thay đổi về lãi suất

Những thay đổi về lãi suất thường được mô tả bằng sự thay đổi ở điểm cơ bản là 1 phần nghìn của phần trăm. Có 1000 điểm cơ bản cho mỗi phần trăm thay đổi trong lợi suất. Khi mô tả rủi ro lãi suất của một danh mục đầu tư hoặc công cụ tài chính, danh pháp này đề cập đến giá trị USD trên mỗi điểm cơ bản, thường được viết là DV01.

Hiểu về rủi ro lãi suất sẽ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về các sản phẩm khác bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của lãi suất. Cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ đều có một số khả năng chịu sự thay đổi của lãi suất, yếu tố giữ cho các thị trường vốn bị phụ thuộc vào nhau.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 09
1
https://www.facebook.com/derivdotcom
2
https://www.facebook.com/SwissmesVN/
3
https://www.facebook.com/itslfxofficial/?ref=page_internal
4
https://www.facebook.com/pepperstonevn/?ref=page_internal
5
https://www.facebook.com/CHMarketsVietnam
6
4.3/5
https://www.facebook.com/FxProGlobal
10
https://www.facebook.com/binomovt
11
https://www.facebook.com/remitano
12
https://www.facebook.com/Trade-TIME-102279399021494
13
https://www.facebook.com/octafx
14
https://www.facebook.com/spectrepage/
15
https://www.facebook.com/ASX.Markets/
19
https://www.facebook.com/junomarkets/
20
https://www.facebook.com/ThinkMarkets/
Top Sàn, Review Sàn, Đánh Giá Sàn, Chọn Sàn
© Copyright 2021 topdanhgiasan.com