Search
Generic filters

Tìm nhiều nhất: SwissmesFX ProACX

  1. Trang chủ
  2. /
  3. Kiến thức
  4. /
  5. Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là gì?

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là gì?

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là gì?

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là gì?

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho các nhà đầu tư biết mức thu nhập ròng của một công ty được phân bổ cho mỗi cổ phiếu phổ thông của họ. Chỉ số này được đưa ra trong báo cáo thu nhập của một công ty và là thông tin đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp chỉ có cổ phiếu phổ thông trong cơ cấu vốn của họ.

Kiến thức về thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu

Một trong những thước đo hiệu quả hoạt động đầu tiên cần kiểm tra khi phân tích tình trạng tài chính của một công ty là khả năng tạo ra lợi nhuận. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là một chỉ báo tiêu chuẩn trong lĩnh vực chứng khoán để các nhà đầu tư dựa vào để xem một công ty đã hoạt động tốt như thế nào.

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu là một phép đo sơ bộ về lượng lợi nhuận của một công ty được phân bổ cho một cổ phiếu phổ thông của công ty đó. Các doanh nghiệp có cấu trúc vốn đơn giản (các công ty chỉ phát hành cổ phiếu phổ thông) chỉ cần đưa ra tỷ lệ này để thể hiện khả năng sinh lời của họ. Thu nhập cơ bản trên một cổ phiếu không bị ảnh hưởng bởi tác động pha loãng của chứng khoán có thể chuyển đổi (convertible security).

EPS cơ bản = (thu nhập ròng – cổ tức cổ phiếu ưu đãi) ÷ số lượng cổ phiếu bình quân đang lưu hành trong kỳ.

Thu nhập ròng có thể được tách nhỏ hơn nữa thành P&L (lãi và lỗ) từ “hoạt động kinh doanh liên tục” và P&L tổng. Cùng với đó, cổ tức cổ phiếu ưu đãi nên được loại bỏ vì đây không phải phần lợi nhuận dành cho các cổ đông phổ thông.

Nếu một công ty có cấu trúc vốn phức tạp mà phát sinh nhu cầu phát hành thêm cổ phiếu thì chỉ số EPS pha loãng được coi là thước đo chính xác hơn so với EPS cơ bản. EPS pha loãng tính đến tất cả các chứng khoán pha loãng đang tồn tại có khả năng được thực hiện (chẳng hạn như quyền chọn mua cổ phiếu và cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi) và cho biết mỗi sự chuyển đổi thành cổ phiếu cổ thông từ những chứng khoán này nếu được thực hiện sẽ ảnh hưởng như thế nào đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu.

Các công ty có cấu trúc vốn phức tạp phải báo cáo cả EPS cơ bản và EPS pha loãng để cung cấp bức tranh chính xác hơn về thu nhập của họ. Sự khác biệt chính giữa EPS cơ bản và EPS pha loãng là chỉ số EPS pha loãng được tính toán trên giả thiết tất cả các chứng khoán chuyển đổi sẽ được thực hiện. Do đó, EPS cơ bản sẽ luôn cao hơn EPS pha loãng vì phép tính EPS pha loãng sẽ luôn có mẫu số lớn hơn.

Xem thêm

Nội dung chính cần ghi nhớ

  • Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho các nhà đầu tư biết mức thu nhập ròng của một công ty được phân bổ cho mỗi cổ phiếu phổ thông.
  • Các doanh nghiệp có cơ cấu vốn đơn giản (chỉ phát hành cổ phiếu phổ thông) thì chỉ cần đưa ra tỷ lệ này để thể hiện khả năng sinh lời của họ.
  • Các công ty có cấu trúc vốn phức tạp phải báo cáo cả EPS cơ bản và EPS pha loãng để cung cấp bức tranh chính xác hơn về thu nhập của họ.

Ví dụ về thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu

Một công ty báo cáo thu nhập ròng là 100 triệu đô la sau khi trừ đi chi phí và thuế. Công ty trả cổ tức cổ phiếu ưu đãi cho các cổ đông ưu đãi của mình với tổng giá trị 23 triệu đô la và để lại phần lợi nhuận là 77 triệu đô la để chia cho cổ đông phổ thông. Công ty có 100 triệu cổ phiếu phổ thông lưu hành vào đầu năm và phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu phổ thông mới trong nửa cuối năm. Kết quả là số lượng bình quân cổ phiếu phổ thông đang lưu hành là 110 triệu: 100 triệu cổ phiếu trong nửa đầu năm và 120 triệu cổ phiếu trong nửa cuối năm (100 x 0,5) + (120 x 0,5) = 110. Sau khi chia phần lợi nhuận 77 triệu đô la dành cho cổ đông phổ thông cho số lượng bình quân 110 triệu cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, ta có được EPS cơ bản là 0,70 đô la.

Tác động của thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu lên giá cổ phiếu

Cổ phiếu giao dịch với mức giá là bội số của EPS, do đó, cơ bản mà tăng lên có thể khiến giá cổ phiếu tăng giá, tương ứng với sự gia tăng thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu của công ty.

Tuy nhiên, EPS cơ bản tăng không có nghĩa là công ty đang tạo ra thu nhập gộp lớn hơn. Các công ty có thể mua lại cổ phiếu làm giảm số lượng cổ phiếu của họ và do vậy thu nhập ròng sau khi trừ đi cổ tức cổ phiếu ưu đãi sẽ phân bổ trên số lượng cổ phiếu phổ thông ít hơn. EPS cơ bản có thể tăng ngay cả khi thu nhập tuyệt đối giảm nếu số lượng cổ phiếu phổ thông cũng giảm.

Một yếu tố khác cần xem xét đối với EPS cơ bản là mức độ chênh lệch của nó so với EPS pha loãng. Nếu hai thước đo EPS ngày càng xa nhau, điều đó có thể cho thấy khả năng cổ phiếu phổ thông hiện tại bị pha loãng trong tương lai là rất cao.

Top đánh giá sàn

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
Subscribe
Notify of
guest

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 04
1
https://www.facebook.com/derivdotcom
2
https://www.facebook.com/IQXTradePartner
3
https://www.facebook.com/SwissmesVN/
4
https://www.facebook.com/itslfxofficial/?ref=page_internal
5
https://www.facebook.com/pepperstonevn/?ref=page_internal
6
https://www.facebook.com/CHMarketsVietnam
7
https://www.facebook.com/RacForex.Vietnam
9
https://www.facebook.com/dexinvesting
10
4.3/5
https://www.facebook.com/FxProGlobal
13
https://www.facebook.com/remitano
14
https://www.facebook.com/Trade-TIME-102279399021494
15
https://www.facebook.com/binomovt
16
https://www.facebook.com/londonexvietnam/?ref=page_internal
17
https://www.facebook.com/spectrepage/
18
https://www.facebook.com/octafx
19
https://www.facebook.com/ASX.Markets/
Top Sàn, Review Sàn, Đánh Giá Sàn, Chọn Sàn
© Copyright 2021 topdanhgiasan.com