Search
Generic filters

Tìm nhiều nhất: SwissmesFX ProACX

Tìm hiểu về chiến lược đa dạng hóa

Đa dạng hóa là gì?

Tìm hiểu về chiến lược đa dạng hóa

Đa dạng hóa là chiến lược quản lý rủi ro kết hợp nhiều loại đầu tư trong một danh mục đầu tư. Một danh mục đầu tư đa dạng có sự kết hợp của các loại tài sản riêng biệt và các phương tiện đầu tư nhằm cố gắng hạn chế rủi ro đối với bất kỳ tài sản hoặc rủi ro đơn lẻ nào. Nguyên lý cơ bản đằng sau kỹ thuật này là một danh mục đầu tư được xây dựng từ các loại tài sản khác nhau, về trung bình, sẽ mang lại lợi nhuận dài hạn cao hơn và giảm rủi ro của bất kỳ chứng khoán nào hoặc cá nhân nắm giữ.

Danh mục đầu tư có thể được đa dạng hóa với nhiều loại tài sản khác nhau và đa dạng hóa trong một loại tài sản bằng cách đầu tư vào thị trường nước ngoài cũng như thị trường trong nước. Ý tưởng là hiệu suất tích cực của một lĩnh vực trong danh mục đầu tư sẽ lớn hơn hiệu suất tiêu cực của lĩnh vực khác.

Tìm hiểu về chiến lược đa dạng hóa

Những điểm chính

 • Đa dạng hóa là một chiến lược kết hợp nhiều loại đầu tư trong một danh mục đầu tư.
 • Tài sản danh mục đầu tư có thể được đa dạng hóa giữa các loại tài sản và trong các loại tài sản, và về mặt địa lý – bằng cách đầu tư vào cả thị trường trong nước và nước ngoài.
 • Đa dạng hóa hạn chế rủi ro danh mục đầu tư nhưng cũng có thể làm giảm hiệu suất, ít nhất là trong ngắn hạn.

Khái niệm cơ bản về đa dạng hóa

Các nghiên cứu và mô hình toán học đã chỉ ra rằng việc duy trì một danh mục đầu tư đa dạng từ 25 đến 30 cổ phiếu mang lại mức giảm thiểu rủi ro hiệu quả nhất về chi phí. Việc đầu tư vào nhiều chứng khoán hơn tạo ra lợi ích đa dạng hóa lớn hơn tỷ lệ rủi ro nhỏ hơn đáng kể.

Đa dạng hóa cố gắng “làm phẳng” các sự kiện rủi ro phi hệ thống trong danh mục đầu tư, do đó, hiệu suất tích cực của một số khoản đầu tư sẽ trung hòa hiệu suất tiêu cực của những khoản khác. Lợi ích của việc đa dạng hóa chỉ giữ được nếu các chứng khoán trong danh mục đầu tư không tương quan hoàn hảo – nghĩa là chúng phản ứng khác nhau, thường theo những cách đối lập nhau, trước những ảnh hưởng của thị trường.

Đa dạng hóa theo loại tài sản

Các nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư thường đa dạng hóa các khoản đầu tư của họ giữa các loại tài sản và xác định tỷ lệ phần trăm phân bổ cho mỗi loại. Các loại tài sản có thể bao gồm:

 • Cổ phiếu – cổ phần hoặc vốn chủ sở hữu của một công ty được giao dịch công khai
 • Trái phiếu – các công cụ nợ có thu nhập cố định của chính phủ và doanh nghiệp
 • Bất động sản – đất đai, nhà cửa, tài nguyên thiên nhiên, nông nghiệp, chăn nuôi, nước và khoáng sản
 • Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) – một rổ chứng khoán mô phỏng theo một chỉ số, hàng hóa hoặc lĩnh vực
 • Hàng hóa – hàng hóa cơ bản cần thiết để sản xuất các sản phẩm hoặc dịch vụ khác
 • Tiền và các khoản tương đương tiền ngắn hạn (CCE) – Tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi (CD), công cụ thị trường tiền tệ và các khoản đầu tư ngắn hạn, rủi ro thấp khác

Sau đó, họ sẽ đa dạng hóa các khoản đầu tư trong các loại tài sản, chẳng hạn như chọn cổ phiếu từ các lĩnh vực khác nhau có xu hướng tương quan lợi nhuận thấp hoặc chọn cổ phiếu có mức vốn hóa thị trường khác nhau. Đối với trái phiếu, nhà đầu tư có thể lựa chọn trái phiếu doanh nghiệp cấp đầu tư, trái phiếu kho bạc Mỹ, trái phiếu tiểu bang và trái phiếu đô thị, trái phiếu lợi suất cao và các loại trái phiếu khác.

Đa dạng hóa ở nước ngoài

Các nhà đầu tư có thể thu được lợi ích đa dạng hóa nhiều hơn nữa bằng cách đầu tư vào chứng khoán nước ngoài vì chúng có xu hướng ít tương quan chặt chẽ hơn với chứng khoán trong nước. Ví dụ, các tác nhân làm suy giảm nền kinh tế Mỹ có thể không ảnh hưởng đến nền kinh tế Nhật theo cách tương tự. Do đó, việc nắm giữ cổ phiếu ở Nhật tạo cho nhà đầu tư một lớp giáp mỏng đương đầu với thiệt hại trong thời kỳ kinh tế Mỹ suy thoái.

Đa dạng hóa và Nhà đầu tư nhỏ lẻ

Những hạn chế về thời gian và ngân sách có thể gây khó khăn cho các nhà đầu tư phi tổ chức – tức là các cá nhân – trong việc tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng thích đáng. Thách thức này là lý do then chốt khiến các quỹ tương hỗ trở nên phổ biến với nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mua chứng chỉ quỹ tương hỗ là cách để đa dạng hóa các khoản đầu tư mà không tốn kém mấy.

Trong khi các quỹ tương hỗ cung cấp sự đa dạng hóa giữa các loại tài sản khác nhau, thì các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) cho phép nhà đầu tư tiếp cận với các thị trường hẹp khó tiếp cận như hàng hóa và quốc tế. Một cá nhân có danh mục đầu tư 100.000 USD có thể dàn trải khoản đầu tư giữa các quỹ ETF mà không có sự trùng lặp.

Xem thêm

Nhược điểm của Đa dạng hóa

Giảm thiểu rủi ro, điều hòa biến động: Điểm cộng của đa dạng hóa là rất nhiều. Tuy nhiên, cũng có những hạn chế. Danh mục đầu tư càng nhiều tài sản thì việc quản lý càng mất nhiều thời gian và tốn kém, vì mua bán nhiều tài sản khác nhau sẽ phát sinh thêm phí giao dịch và hoa hồng môi giới. Về cơ bản, chiến lược dàn trải của đa dạng hóa hoạt động theo cả hai cách, giảm thiểu rủi ro lẫn tiền thưởng.

Giả sử bạn đầu tư 120.000 USD chia đều cho sáu cổ phiếu và một cổ phiếu tăng gấp đôi. Số tiền góp 20.000 USD ban đầu của bạn bây giờ trị giá 40.000 USD. Chắc chắn là bạn đã kiếm được nhiều, nhưng không nhiều bằng nếu đầu tư toàn bộ 120.000 USD vào một mình công ty đó. Đa dạng hóa bảo vệ bạn ở mặt tiêu cực, nhưng cũng sẽ hạn chế bạn về mặt thuận lợi – ít nhất là trong ngắn hạn. Trong dài hạn, danh mục đầu tư đa dạng có xu hướng mang lại lợi nhuận cao hơn (xem ví dụ bên dưới).

Ưu điểm

 • Giảm thiểu rủi ro danh mục đầu tư
 • Hàng rào chống lại sự biến động của thị trường
 • Mang lại lợi nhuận cao hơn trong dài hạn

Nhược điểm

 • Lợi nhuận giới hạn trong ngắn hạn
 • Tốn nhiều thời gian để quản lý
 • Phát sinh thêm phí giao dịch, hoa hồng

Đa dạng hóa và Smart Beta

Các chiến lược Smart beta cung cấp sự đa dạng hóa bằng cách theo dõi các chỉ số cơ bản nhưng không nhất thiết phải cân nhắc cổ phiếu theo vốn hóa thị trường của chúng. Các nhà quản lý quỹ ETF xem xét thêm các vấn đề về vốn chủ sở hữu trên các nguyên tắc cơ bản và tái cân bằng danh mục đầu tư theo phân tích khách quan chứ không chỉ theo quy mô công ty. Mục tiêu chính của Smart beta là có hiệu suất vượt trội hơn chính chỉ số nó mô phỏng.

Ví dụ: kể từ tháng 3/2019, iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF nắm giữ 125 cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình của Mỹ. Bằng cách tập trung vào lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE), tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) và không chỉ vốn hóa thị trường, quỹ ETF đã đạt 90,49% lợi nhuận tích lũy kể từ khi thành lập vào tháng 7/2013. Một khoản đầu tư tương tự vào chỉ số S&P 500 tăng 66,33%.

Ví dụ trong thế giới thực

Giả sử một nhà đầu tư chủ động chấp nhận mức độ rủi ro cao, muốn xây dựng danh mục đầu tư bao gồm cổ phiếu Nhật, trái phiếu Úc và hợp đồng bông tương lai. Ví dụ, anh ta có thể đầu tư vào iShares MSCI Japan ETF, Vanguard Australian Bond Index Index ETF và iPath Bloomberg Cotton Subindex Total Return ETN.

Với sự kết hợp của các chứng chỉ quỹ ETF này, do chất lượng cụ thể của các loại tài sản mục tiêu và tính minh bạch của các tài sản, nhà đầu tư đảm bảo sự đa dạng hóa thực sự trong tài sản của họ. Hơn nữa, với các mối tương quan hoặc phản ứng khác nhau với các tác nhân bên ngoài và giữa các loại chứng khoán, chúng có thể giảm bớt rủi ro một chút.

Đánh giá bài viết

/ 5. Lượt đánh giá:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

BẢNG XẾP HẠNG THÁNG 09
1
https://www.facebook.com/derivdotcom
2
https://www.facebook.com/SwissmesVN/
3
https://www.facebook.com/itslfxofficial/?ref=page_internal
4
https://www.facebook.com/pepperstonevn/?ref=page_internal
5
https://www.facebook.com/CHMarketsVietnam
6
4.3/5
https://www.facebook.com/FxProGlobal
10
https://www.facebook.com/remitano
11
https://www.facebook.com/Trade-TIME-102279399021494
12
https://www.facebook.com/binomovt
13
https://www.facebook.com/spectrepage/
14
https://www.facebook.com/octafx
17
https://www.facebook.com/ASX.Markets/
19
https://www.facebook.com/ThinkMarkets/
20
https://www.facebook.com/INGOTBrokers
Top Sàn, Review Sàn, Đánh Giá Sàn, Chọn Sàn
© Copyright 2021 topdanhgiasan.com