So sánh sàn
Dựa trên các thông số và ưu, nhược điểm của sàn mà chúng tôi đưa ra, bạn có thể dễ dàng nhận biết đâu là sàn giao dịch phù hợp nhất với nhu cầu đầu tư của mình.

Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì? Cách Tính Theo Từng Bước

Bạn muốn đánh giá hoặc đo lường hiệu quả sử dụng vốn của một doanh nghiệp và khả năng phát triển của doanh nghiệp đó. Thứ bạn cần là tỷ lệ vòng quay vốn lưu động. Đây là một thước đo được nhiều doanh nghiệp sử dụng để theo dõi và cân đối tình trạng kinh doanh của mình. Vậy làm thế nào để biết được tỷ lệ này là bao nhiêu? Cùng topdanhgiasan tìm hiểu cách tính vòng quay vốn lưu động đơn giản cùng một số vấn đề liên quan đến tỷ lệ này nhé.

Tìm Hiểu Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì?

Hiểu Vốn Lưu Động Là Gì?

Vốn lưu động là sự khác biệt giữa tài sản hiện tại của công ty và các khoản nợ ngắn hạn

Vốn lưu động là sự khác biệt giữa tài sản hiện tại của công ty và các khoản nợ ngắn hạn

Vốn lưu động, còn được gọi là vốn lưu động ròng (Net Working Capital – NWC), là sự khác biệt giữa tài sản hiện tại của công ty – chẳng hạn như tiền mặt, các khoản phải thu/hóa đơn chưa thanh toán của khách hàng và hàng tồn kho nguyên liệu thô và thành phẩm – và các khoản nợ ngắn hạn của công ty chẳng hạn như khoản phải trả và các khoản nợ.

Vốn lưu động được xem là thước đo thường được sử dụng để đánh giá tình trạng ngắn hạn của một tổ chức.

Hiểu Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì?

Vòng quay vốn lưu động là tỷ lệ đo lường mức độ hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là tỷ lệ đo lường mức độ hiệu quả sử dụng vốn lưu động

Vòng quay vốn lưu động là tỷ lệ đo lường mức độ hiệu quả của một công ty sử dụng vốn lưu động để hỗ trợ bán hàng và tăng trưởng. Còn được gọi là doanh thu thuần trên vốn lưu động, vòng quay vốn lưu động đo lường mối quan hệ giữa nguồn vốn được sử dụng để tài trợ cho hoạt động của công ty và doanh thu mà công ty tạo ra để tiếp tục hoạt động và tạo ra lợi nhuận.

Dễ hiểu hơn thì vòng quay vốn lưu động là tỷ lệ so sánh doanh thu thuần do một công ty tạo ra với vốn lưu động ròng (NWC).

Ưu Và Nhược Điểm Của Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì?

Một số ưu điểm và nhược điểm của vòng quay vốn lưu động

Một số ưu điểm và nhược điểm của vòng quay vốn lưu động

Có thể điểm qua một số ưu điểm và nhược điểm của vòng quay vốn lưu động như sau:

Ưu điểm:

 • Tỷ lệ vòng quay vốn lưu động thể hiện doanh nghiệp có đang hoạt động trơn tru hay không
 • Cho thấy nhu cầu tài trợ bổ sung là hạn chế.
 • Có thể mang lại cho công ty của bạn một lợi thế cạnh tranh so với đối thủ cạnh tranh.

Nhược điểm:

 • Tỷ lệ cực kỳ cao (80%+) cho thấy công ty của bạn không có đủ vốn để hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán hàng.
 • Tỷ lệ này cũng có thể báo hiệu việc doanh nghiệp có thể mất khả năng thanh toán trong tương lai gần.

Cách Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động Theo Các Bước

Cách Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động Theo Các Bước

Cách Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động Theo Các Bước

​Tính tỷ lệ vòng quay vốn lưu động ta có thể so sánh doanh thu thuần của công ty với vốn lưu động ròng (NWC) nhằm nỗ lực đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty.

Số liệu doanh thu của vốn lưu động ròng – NWC có thể là một công cụ hữu ích để đánh giá mức độ hiệu quả của việc sử dụng vốn lưu động của một công ty để tạo ra nhiều doanh thu hơn. Để tính tỷ lệ doanh thu, doanh thu thuần của công ty phải được chia cho vốn lưu động ròng (NWC).

Mặc dù số liệu vốn lưu động có thể được sử dụng – tức là tài sản lưu động trừ đi nợ ngắn hạn – vốn lưu động ròng (NWC) là thước đo thực tế hơn vì chỉ bao gồm tài sản hoạt động và nợ phải trả.

 • Tài sản phi hoạt động → Tiền mặt và các khoản tương đương tiền như chứng khoán có thể bán trên thị trường được loại trừ khi tính NWC.
 • Nợ phi hoạt động → Nợ và bất kỳ chứng khoán chịu lãi nào cũng bị loại bỏ vì chúng thể hiện các khoản nợ tài chính.

Công Thức Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động

Công Thức Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động

Công Thức Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động

Công thức tính vòng quay vốn lưu động tương đối đơn giản, như sau:

Vòng quay vốn lưu động = Doanh thu thuần / Vốn lưu động ròng (NWC)​

Doanh số bán hàng của một doanh nghiệp được báo cáo trên báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo này theo dõi hoạt động trong một khoảng thời gian.

Để khớp khoảng thời gian của tử số với khoảng thời gian của mẫu số, nên sử dụng số dư vốn lưu động ròng – NWC trung bình giữa kỳ đầu và kỳ cuối.

Tuy nhiên, trừ khi vốn lưu động ròng – NWC của công ty thay đổi đáng kể theo thời gian, sự khác biệt giữa việc sử dụng giá trị vốn lưu động ròng trung bình và giá trị số dư cuối kỳ hiếm khi đáng kể.

Cách Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động Cho Ta Biết Điều Gì?

Bao Nhiêu Doanh Thu Được Tạo Ra Từ Vốn Lưu Động

Bao Nhiêu Doanh Thu Được Tạo Ra Từ Vốn Lưu Động

Bao Nhiêu Doanh Thu Được Tạo Ra Từ Vốn Lưu Động

Tỷ lệ vòng quay vốn lưu động có thể được hiểu là số tiền doanh thu được tạo ra cho mỗi Đô la vốn lưu động sở hữu.

 • Doanh thu cao → Vì tỷ lệ doanh thu cao hơn hàm ý việc quản lý vốn lưu động của công ty hiệu quả hơn nên hầu hết các công ty đều hướng đến việc tăng số vòng quay.
 • Doanh thu thấp → Mặt khác, tỷ lệ doanh thu thấp hơn sẽ cho thấy điều ngược lại, tức là chi tiêu vốn lưu động và quản lý hàng ngày của công ty không hiệu quả.

Doanh Nghiệp Có Đang Sử Dụng Hiệu Quả Vốn Lưu Động

Để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của một công ty, các nhà phân tích cũng so sánh và theo dõi sự thay đổi của tỷ lệ vốn lưu động của công ty mình với tỷ lệ vốn lưu động của các công ty khác trong cùng ngành. Tuy nhiên, những so sánh như vậy là vô nghĩa khi vốn lưu động chuyển sang số âm vì tỷ lệ vòng quay vốn lưu động khi đó cũng chuyển sang âm.

Nếu tỷ lệ doanh thu của một công ty tụt hậu so với các công ty cùng ngành, đây có thể là dấu hiệu công ty cần phải tối ưu hóa hơn nữa các phương thức hoạt động của mình vì doanh số bán hàng của công ty không đủ so với lượng vốn lưu động được sử dụng.

So sánh và theo dõi sự thay đổi của tỷ lệ vốn lưu động

So sánh và theo dõi sự thay đổi của tỷ lệ vốn lưu động

Tỷ lệ doanh thu phản ánh hiệu quả mà hoạt động của công ty có thể tạo ra doanh thu, hỗ trợ cho tuyên bố trước đó về việc vốn lưu động ròng (NWC) được ưu tiên hơn vốn lưu động.

Tính tỷ lệ doanh thu vốn lưu động cung cấp một dấu hiệu rõ ràng về mức độ bạn đang sử dụng vốn khả dụng của mình để giúp công ty của bạn thành công như thế nào. Bạn càng mang lại nhiều doanh thu trên mỗi đô la vốn lưu động được triển khai thì càng tốt. Do đó, tỷ lệ doanh thu cao cho thấy ban lãnh đạo đang rất hiệu quả trong việc sử dụng tài sản và nợ ngắn hạn để hỗ trợ doanh số bán hàng.

Cách tốt nhất để sử dụng Tỷ lệ vòng quay vốn lưu động là theo dõi và so sánh tỷ lệ này với các công ty khác trong cùng ngành để xem nó đã thay đổi như thế nào theo thời gian. Làm như vậy sẽ cho thấy bạn so sánh với đối thủ cạnh tranh như thế nào và sẽ thúc đẩy bạn thiết kế các cách sử dụng vốn lưu động hiệu quả hơn.

Xem thêm:

Làm Cách Nào Để Quản Lý Vòng Quay Vốn Lưu Động?

Quản Lý Vòng Quay Vốn Lưu Động Là Gì?

Quản lý vòng quay vốn lưu động giúp duy trì hoạt động của doanh nghiệp

Quản lý vòng quay vốn lưu động giúp duy trì hoạt động của doanh nghiệp

Quản lý vòng quay vốn lưu động thường liên quan đến việc giám sát dòng tiền, tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn thông qua phân tích tỷ lệ các yếu tố chính của chi phí hoạt động, bao gồm vòng quay vốn lưu động, tỷ lệ thu nợ và tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho.

Quản lý vòng quay vốn lưu động giúp duy trì hoạt động trơn tru của chu kỳ hoạt động ròng, còn được gọi là chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (Cash Conversion Cycle – CCC) – khoảng thời gian tối thiểu cần thiết để chuyển tài sản lưu động và nợ phải trả ròng thành tiền mặt.

Khi một doanh nghiệp không có đủ vốn lưu động để đảm bảo các nghĩa vụ tài chính của mình và kéo theo đó là tình trạng mất khả năng thanh toán. Điều này đồng nghĩa với các rắc rối về pháp lý, có khả năng phải thanh lý tài sản và tuyên bố phá sản.

Làm Thế Nào Để Quản Lý Vòng Quay Vốn Lưu Động Hiệu Quả?

Làm Cách Nào Để Quản Lý Vòng Quay Vốn Lưu Động?

Làm Cách Nào Để Quản Lý Vòng Quay Vốn Lưu Động?

Để quản lý hiệu quả sử dụng vốn lưu động của mình, các công ty cần quản lý hàng tồn khotheo dõi chặt chẽ các khoản phải thu và tài khoản phải trả.

 • Vòng quay hàng tồn kho cho thấy số lần công ty đã bán và thay thế hàng tồn kho trong một khoảng thời gian
 • Tỷ lệ vòng quay khoản phải thu thể hiện việc mở như thế nào.

Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số cách thức dưới đây:

 • Hãy học cách xây dựng vòng đệm vốn

Cụ thể, bạn cần chia vốn của mình thành các phần riêng trong tài khoản ngân hàng. Điều này giúp doanh nghiệp của bạn quản lý dòng tiền một cách hợp lý. Đồng thời khi nhu cầu về vốn lưu động tăng bạn sẽ cần một khoản vốn lớn hơn để điều hành doanh nghiệp. Việc xây dựng vòng đệm vốn cũng tức là chia vốn thành các quỹ nhỏ tồn tại dưới các hình thức khác nhau như tăng vốn cổ phần hoặc nợ mạo hiểm dài hạn.

 • Tăng dòng tiền bằng cách bao thanh toán các khoản phải thu

Điều này có nghĩa là bạn sẽ bán cho Ngân hàng hoặc các đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính ngân hàng các khoản phải thu của doanh nghiệp. Đây là cách để doanh nghiệp tăng dòng tiền, tuy nhiên, hãy lưu ý về khoản phí bao thanh toán trước khi thực hiện.

 • Hãy đảm bảo hạn mức tín dụng của doanh nghiệp

Để có một vùng đệm vốn an toàn và doanh nghiệp đảm bảo được vòng quay vốn lưu động thì việc đảm bảo hạn mức tín dụng là hết sức cần thiết. Với phương thức này, bạn có thể thanh toán vốn bất cứ khi nào bạn muốn và có thể rút vốn để thanh toán cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Một Số Lưu Ý Đặc Biệt Về Vòng Quay Vốn Lưu Động

Tỷ lệ quay vòng vốn lưu động cao cho thấy một công ty đang hoạt động trơn tru và có nhu cầu hạn chế về nguồn vốn bổ sung. Tiền vào và ra thường xuyên, giúp doanh nghiệp linh hoạt chi vốn cho việc mở rộng hoặc tồn kho. Tỷ lệ cao cũng có thể mang lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh so với các công ty tương tự như một thước đo lợi nhuận.

Một Số Lưu Ý Đặc Biệt Về Vòng Quay Vốn Lưu Động

Một Số Lưu Ý Đặc Biệt Về Vòng Quay Vốn Lưu Động

Tuy nhiên, tỷ lệ cực cao có thể cho thấy doanh nghiệp không có đủ vốn để hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán hàng. Do đó, công ty có thể mất khả năng thanh toán trong tương lai gần trừ khi huy động thêm vốn để hỗ trợ sự tăng trưởng đó.

Chỉ số vòng quay vốn lưu động cũng có thể gây hiểu nhầm khi các khoản phải trả của công ty rất cao, điều này có thể cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn khi đến hạn.

Ví Dụ Cụ Thể Về Cách Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động

Giả sử một doanh nghiệp có tổng doanh thu là 200.000 USD trong năm qua và lợi nhuận là 10.000 USD.

Điều đó cho thấy doanh nghiệp đã kiếm được 190.000 USD doanh thu ròng.

 • Doanh thu thuần = 200.000 USD – 10.000 USD = 190.000 USD
Ví Dụ Cụ Thể Về Cách Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động

Ví Dụ Cụ Thể Về Cách Tính Vòng Quay Vốn Lưu Động

Số dư trung bình của các mục hàng vốn lưu động ròng (NWC) của công ty – tức là được tính bằng tổng số dư cuối kỳ và số dư đầu kỳ chia cho hai – được hiển thị bên dưới.

 • Khoản phải thu = 60.000 USD
 • Hàng tồn kho = 80.000 USD
 • Tài khoản phải trả = 40.000 USD
 • Chi phí tích lũy = 5.000 USD

Sử dụng các giả định ở trên, vốn lưu động ròng (NWC) bằng chênh lệch giữa tài sản lưu động đang hoạt động trừ đi nợ ngắn hạn đang hoạt động, kết quả là 95.000 USD.

 • Vốn lưu động ròng (NWC) = ($60.000 + $80.000) – ($40.000 + $5.000) = $95.000

Vì hiện tại chúng ta có hai thông tin đầu vào cần thiết để tính tỷ lệ doanh thu nên bước còn lại là chia doanh thu thuần cho NWC.

 • Vòng quay vốn lưu động hay Doanh thu của NWC = 190.000 USD / 95.000 USD = 2,0 lần

Tỷ lệ vòng quay vốn lưu động 2,0 lần mà chúng tôi đạt được ngụ ý rằng doanh nghiệp tạo ra 2,00 Đô la doanh thu thuần cho mỗi Đô la vốn lưu động ròng (NWC) được sử dụng.

Kết Luận

Cách tính vòng quay vốn lưu động cho ta biết tỷ lệ giữa doanh thu thuần và vốn lưu động ròng của một doanh nghiệp. Từ tỷ lệ này có thể đánh giá được mức độ sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp đó có hiệu quả hay không và cần được khắc phục như thế nào. Hy vọng với những thông tin mà topdanhgiasan đã cung cấp, phần nào giúp bạn hiểu được về cách tính vòng quay vốn lưu động của doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *